Cotoletta di tacchino

Cotoletta di tacchino

5,00

Putenschnitzel mit Pommes